تصویر روز

 • تصوير روز

  هرچيز بهاری دارد و بهار قرآن،رمضان است.

 • تصوير روز

  روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

 • تصوير روز

  برای هرچيز زکاتی است و زکات بدنها روزه است.

 • تصوير روز

  دعای روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

اطلاعیه

آرشیو

اخبار

رویدادها

مناسبت ها