تصویر روز

  • تصوير روز

    آنانکه به عهد خود وفا می کنند، برگزيده ترين مردمانند.

  • تصوير روز

    برترين ايمان آن است که بدانی خدا همه جا با توست.

  • تصوير روز

    کسی که عهد و پيمان خدا را عايت نکند به خداوند يقين ندارد.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

اطلاعیه

آرشیو

اخبار

رویدادها

مناسبت ها